menu
menu
help
account

Popis výpočtů Kalorické kalkulačky Dine4Fit

Výpočet bazálního metabolismu

Jde o výpočet hodnoty energie, kterou tělo vydá v klidovém stavu. Je to tedy energie, kterou spálíme, když nic neděláme, ani zrovna nic netrávíme. Kalorická kalkulačka počítá podle vzorce Mifflin-St. Jeor. Pokud je použita pro výpočet při běžném BMI uživatele (tedy v rozmezí indexu 19 – 25), kdy není nutné znát procenta tělesného tuku, je tato rovnice v současné době nejpřesnější. Pro uživatele s BMI mimo běžné rozmezí pak využíváme vzorec Katch-Mcardle, který počítá i s tělesným tukem.

Mifflin-St. Jeor

  • (muž) BMR = 10W + 6.25H - 5A + 5
  • (žena) BMR = 10W + 6.25H - 5A - 161

Katch-Mcardle

  • (muž, žena) BMR = 370 + 21.6(1 - F)W

Vysvětlení:

  • W (weight) je tělesná váha v kg
  • H (height) je tělesná výška v cm
  • A (age) je věk
  • F (fat) je tělesný tuk v %

Důležité vstupy do výpočtů

Dále si můžete při výpočtu nastavit vaši tělesnou aktivitu (sedavá, lehce aktivní, středně aktivní, velmi aktivní, extrémně aktivní, žádná aktivita) a cíl (zhubnout - odečítá se 15% z celkových kalorií, nabrat svaly - připočte se 10 % celkových kalorií, být fit - výpočet se nemění).

Makronutrienty

Celkový podíl makronutrientů na přijatých kaloriích z jídla je rozdělen právě na základě cíle, jakého chcete dosáhnout. Prošli jsme několik desítek dostupných zdrojů, jak ze Světové zdravotnické organizace, tak z doporučení odborníků v oblasti fitness a hubnutí, abychom nastavili hodnoty co nejpřesněji:

  • Být fit - bílkoviny 25%, sacharidy 47% a tuky 28%
  • Zhubnout - bílkoviny 28%, sacharidy 43% a tuky 29%
  • Nabrat svaly - bílkoviny 25%, sacharidy 49% a tuky 26%

Tyto hodnoty jsou navrženy pro zdravé jedince. Například u pacientů s nemocnými ledvinami je třeba příjem bílkovin snížit. V případě, že máte jakékoliv zdravotní problémy, konzultujte doporučení naší kalorické kalkulačky s odborným lékařem.